Сътрудничество с Центъра за деца и възрастни в гр.Дъблин Печат
ДЦДУ- гр.Пещера, работи в сътрудничество с Център за деца и възрастни в гр.Дъблин, който е оказал както методическа подкрепа на персонала при стартирането на дневния център, така и финансова помощ.
Предстои обмяна на опит между специалисти от двата центъра.