Програма за празниците на културата посветени на 6 май - Ден на Пещера Печат

22.04.2015 г. "Слънчевите момчета" с Павел Попандов
ч-ще"Развитие" постановка на ДТ "Д.Димов" Кърджали
от 18.00 ч.

23.04.2015 г. „Веселите зъбки" – детски театър
ч-ще „Развитие"
от 11.00 ч.

23.04.2015 г. „В света на книгата" – средношколско състе-
ч-ще „Развитие" зание.
от 15.00 ч.24.04.2015 г. Екокарнавал – детско шоу.
ч-ще"Развитие"
от 13.30 ч.

02–03.05.2015 г. Първи Национален турнир по бадминтон за
залата на с.Бяга купа"Перистера"05.05.2015 г Представяне на български военни униформи
пл.България през вековете
от 18.00 ч.

05.05.2015 г. Концерт на духов оркестър и мажоретен
пл."България" състав от Велинград.
от 18.30 ч.

05.05.2015 г. Концерт на Румяна Попова и Невена Цонева
пл."България
от 19.10 ч.

05.05.2015 г. Празнична заря за Деня на Пещера.
пл."България"
от 20.45 ч.

05.05.2015 г. Концерт на Михаела Филева
пл."България"
от 21.00 ч.

06.05.2015 г. Празнична Гергьовска света литургия.
хр."Св.Георги"
от 9.00 ч.

06.05.2015 г. Концерт на ансамбъл "Славейче"
пл."България" и Здравко Мандаджиев
от 10.30 ч.