Уведомление Печат

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖАНИ,

ЖП Секция Пловдив уведомява, че по сервитута на железопътната линия в междугарие Брацигово – Пещера на 27.05.2015г. ще се извърши пръскане с моторен влекач и вагон на хербицид “Ефазат“ .
„Ефазат“ е тотален хербицид с листно и системно действие срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели.