Съобщение Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

Във връзка с обявения конкурс за длъжността социален работник – 1бр. по Проект „И аз имам семейство” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.11 „Приеми ме” и като съобрази процедурата по подбор на социален работник – 1бр. в екип по приемна грижа,  конкурсната комисия обявява Списък на допуснати и недопуснати кандидати.