Проект за изменение и допълнение на Тарифа Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

Проект  за  изменение и допълнение на Тарифа по чл.3, ал.1 от „Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера“

 


В Тарифа по чл.3, ал.1 от „Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера“
В Раздел осемнадесети - Услуги култура, младежки дейности и медии:
Създава се нова точка „8“ със следния текст:
№    Наименование на услугите, за които се

заплаща цена    Размер на цената с ДДС
 Цени за ползване на един тенис корт за един час
Входна такса за деца до 7 години   - безплатно
Входна такса за лица до 18 години ученици, студенти, хора с увреждания и пенсионери - 4лв.
Входна такса за лица над 18 години - 8лв.


Мотиви за изменение и допълнение на Тарифата  по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера


Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината www.peshtera.bg, Община Пещера предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера и на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или в  ОЦУИГ в Община Пещера, гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” № 17.
1.Причини, които налагат приемането: Направените предложения за изменение и допълнение на Тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера:  Във връзка с ползването на спортна база „Кавказ“ от жителите и гостите на гр.Пещера е необходимо да се  определят размерите на цените на предлаганите услуги в спортното съоръжение.
     2. Целите, които се поставят:
Да се осигурят финансови средства в общинския бюджет за осигуряване на нормални условия за използване на спортната база, както и за полагане грижи за опазване на имуществото.
3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
За прилагането на измененията и допълненията в наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.
4. Очаквани резултати от прилагането:
- Нормално функциониране и поддръжка на спортна база „Кавказ“
- Насърчаване развитието на физическото възпитание и спорт
- Реализиране на социалната политика на Община Пещера
5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз
Предлагания проект за изменение и допълнение на Тарифа по чл.3, ал.1  от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера е подзаконов нормативен акт, поради което съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.