Заключителна пресконференция Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

Община Пещера ще проведе Заключителна пресконференция  на 29 юли 2015 г. от 11,00 ч. в Конферентната зала на хотел „Домейн Пещера”, гр. Пещера във връзка с приключването на проект „Модернизация и изграждане на воден цикъл на гр. Пещера - Доизграждане и рехабилитация на съществуващата ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ, гр. Пещера”.