Съобщение Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

Във връзка с обявения конкурс за длъжността: Директор на Дневен център за деца и младежи с увреждания гр. Пещера и като съобрази процедурата за допускане, конкурсната комисия обявява:

            Списък на допуснати и недопуснати кандидати:

1. Допуска до конкурс следните кандидати:

- Соня Веселинова Бурова

- Даниела Иванова Янакиева

б/ Недопуснати кандидати - няма

Посочените кандидати трябва да се явят на защита на писмената работа и интервю на 28.09.2015г. от 14.00 часа в сградата на Общинска администрация - Пещера – етаж 1, заседателна зала.

                         Председател: Николай Гълъбов/п/

Секретар на Община Пещера