Съобщение Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
 
 На 12.11.2015г. от 16.00ч. до 17.30ч. в гр. Пазарджик ще има разположен  пункт за събиране на празни опаковки от препарати за растителна защита. Опаковките от препарати за растителна защита са опасни отпадъци и е забранено да се изхвърлят в общия битов отпадък.
 Предвид горното всеки, който проявява интерес и/или има такива опасни отпадъци, може да посети пункта, който ще бъде разположен в двора на Ветеринарната лечебница срещу хипермаркет „Кауфланд“ и да ги предаде безвъзмездно.
 
Важно е опаковките, които се предават да бъдат празни и трикратно изплакнати с вода.