Съобщение Печат
От началото на ноември 2015 година на територията на община Пещера се извършват проверки за качеството на предоставяните услуги на потребители на социалната услуга “Личен асистент”. Проверките се извършват от служители на Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Пещера. До настоящия момент, не са констатирали пропуски и нередности в работата на личните асистенти, потребителите са доволни от качеството на предоставяната социална услуга “Личен асистент”.