Съобщение Печат

Във връзка с  реализиране на проект "Заедно" и  проведена процедура  за подбор  на кандидати за изпълняване на длъжността  "Личен асистент", община Пещера  публикува Списък на

оценените кандидати.