Съобщение Печат
Отделението  на Физикална  терапия  и рехабилитация при МБАЛ „Димитър Ранев“ град Пещера разполага с апаратура за Лимфен  дренаж и масаж на крайници на онкоболни със застойна  лимфа  на ръце и крака .
 

Желаещите, могат да се запишат  в отделението всеки работен

ден от 12 до 13 часа.