Уведомление Печат
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖАНИ,
 
„ЖП Секция Пловдив“ уведомява, че по сервитута на железопътната линия в междугарие Кричим – Пещера в периода от 16.05.2016г. до 17.05.2016г. ще се извърши пръскане с моторен влекач и вагон на хербицид “Ефазат 36 ЛС“ .
“Ефазат 36 ЛС“ е тотален хербицид с листно и системно действие срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели.