Обучителен семинар на тема Структурни фондове и ЕС или как бълг. образование да достигне до тях Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

Благодаря, че се отзовахте на нашата покана, на тема”Структурни фондове и ЕС и как образованието на община Пещера да достигне до тях”, която тема е много важен въпрос за мен и за цялата община.Това заяви Кметът на Община Пещера г-н Стелиян Варсанов по повод обучителния семинар с участие на Министерство на образованието и науката, който се проведе на 29 януари от 13:00 часа в Заседателната зала на ОбС в Пещера.Топло приветствие изказа и Председателят на ОбС г-жа Младенова и Директор Дирекция”Образование”г-жа Стоименова.Пещера е първата община, която проведе на общинско ниво такъв семинар.Семинарът е организиран от Кмета на общината г-н Стелиян Варсанов, Дирекция”Образование” и от екип на доцент Мариана Борисова-Директор Дирекция”Структурни фондове и международнообразователни програми” в МОН и участие на директорите и учители от общинските и държавни училища и детски градини при община Пещера. От Министерство на образованието и науката гл.експерт”Мониторинг и оценка” Анна Стойкова разясни:Насоките за кандидатстване с проекти в областта на образованието по линия на структурните фондове на ЕС.
Директорите на училищата и детските градини в общината са подготвили повече от 25 идейни проекти.
Същите ще бъдат предоставени в Дирекция"Международнообразователни програми" към Министерство на образованието и науката-МОН, която ще одобрява проектите и ще ги предлага на Министерство на труда и социалната политика-МТСП за финансиране.