Бюджет 2007г.и отчет 2006г. на община Пещера Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини
Проект на бюджет на община Пещера за 2007г., ще бъде обсъждан на 22 и 23.02.2007г от 17:00 часа в Заседателната залата на ОбС.
Приканваме гражданите за участие!

Предложения проект на бюджет на община Пещера за 2007 година е изготвен съобразно нормативната база – Закона за държавен бюджет на Република България за 2007 година, публикуван в държавен вестник бр.108/2006 г., Закона за общинските бюджети, Решение №926/29.12.2006г. на МС за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата и определяне на стандарти за численост на персонала и стандарти за издръжка на делегираните от държавата дейности през 2007г., писмо ФО-02/12.02.2007г. на Дирекция “Финанси на общините” при Министерство на финансите” и на база прогноза за собствени бюджетни приходи и анализ на отчета на бюджета за предходните години.
Повече информация за проекто бюджета за 2007 и отчета за 2006г. може да намерите тук.
Предложения по проекто бюджета на община Пещера за 2007, може да изпращате на следния имейл адрес : Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.