Уведомление Печат

У В Е Д О М Л Е Н И Е

ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Във  връзка с чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС,

                      

ОБЩИНА ПЕЩЕРА със седалище и адрес на управление: обл. Пазарджик, гр. Пещера 4550, ул. „Дойранска епопея“ №17

Уведомява заинтересованото население и общественост

за инвестиционно предложение на ОБЩИНА ПЕЩЕРА:

„Реконструкция на общински път PAZ 1181 / ІІІ - 376, Ракитово - Велинград / - Костандово - Дорково - яз.стена Батак - Граница общ.( Ракитово - Пещера ) - Пещера / ІІ - 37 /“.

Attachments:
Download this file (Uvedomlenie_IP-ПЪТ.doc)Uvedomlenie_IP-ПЪТ.doc[ ]106 Kb