Уведомление Печат

У В Е Д О М Л Е Н И Е

ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Във   връзка с чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС,

                      

ОБЩИНА ПЕЩЕРА със седалище и адрес на управление: обл. Пазарджик, гр. Пещера 4550, ул. „Дойранска епопея“ №17

Уведомява заинтересованото население и общественост

за инвестиционно предложение на ОБЩИНА ПЕЩЕРА:

Реконструкция и рехабилитация на следните улици:

 

1.         ул. "СИМОН НАЛБАНТ" от о.т.160-161-283-307-305 до о.т.306гр. Пещера;

2.         ул. "СТЕФАН КАРАДЖА" от о.т. 359 до о.т.366 гр. Пещера;

3.         ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ от о.т.85 до о.т.529 – гр. Пещера;

4.         ул. ИВАН ВАЗОВ“ – с. Радилово

5.   ул. „ГЕОРГИ ГЪНИН “ от о.т. 57 до о.т. 91с. Радилово

6.         ул. ЖЕЛЯЗКО ИЛИЕВ“ – с. Капитан Димитриево

7.         ул. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“ – с. Капитан Димитриево

Attachments:
Download this file (Uvedomlenie IP_2.doc)Уведомление[ ]142 Kb