Благодарствено писмо от Министрески съвет на Република България Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
В отдел „Приемна" на Министерския съвет постъпи писмо от името на гражданите на гр. Пещeра с посочен адрес за кореспондениця този на Община Пещера, с което се споделя мнение и се изразява подкрепа към осъдените български медицински сестри в Либия.
Бъдете убедени, че се отнасяме с изключителна отговорност към всички получени материали.
Оценявайки важността на въпроса, бихме искали да знаете, че усилията на правителството са насочени към благоприятно развитие на случая със задържаните и осъдени български медици, предприети са и продължават да се осъществяват различни действия в тази насока, с твърдото убеждение заневинността на нашите сънародници.
Уверяваме Ви. че Вашите виждания ще предоставим на компетентните институции, за да бъдат внимателно разгледани и обсъдени.
Благодарим за проявените гражданска позиция и съпричастност, както и за доверието към министър-председателя.
С уважение: Началник на отдел"Приемна": /Соня Божикова/