Съобщение Печат

Съобщение за публично обявяване за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - река "Стара река"(Пещерска) с цел заустване на смесен поток пречистени отпадъчни води за експлоатация на съществуващ обект "Канализационна система" на гр. Пещера.

Attachments:
Download this file (Doc_2016.10.27.pdf)Съобщение[ ]614 Kb