Денят на самодееца-1 март Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини
Поздравителти адреси от Кмета на Община Пещера г-н Стелиян Варсанов за 1-март-Денят на самодееца:
До Председател на читалище”Развитие” гр.Пещера,г-н Щерев
До Председател на читалище”Зора” с.Радилово,г-жа Вачкова
До Председател на читалище”Сергей Румянцев”с.Кап.Димитриево,г-жа Боцева,
До Културен дом гр.Пещера,г-н Гьошев
До Художествените ръководители на ансамбъл”Славейче” гр.Пещера, г-жа Баринска и г-н Куцев
УВАЖАЕМИ САМОДЕЙЦИ,
Най-сърдечно Ви поздравявам с празника:
1 март-Ден на самодееца!
С благодарност, изразявям своето възхищение пред всички Вас от ансанбъл “Славейче”– за Вашият благороден труд за опазване и предаване на народните традиции и култура, с които България вписва своята идентичност в Европейския съюз.
Оценявайки ползотворната Ви дейност и надявайки се за Ваши бъдещи творчески изяви, бих искал да Ви уверя и за моята подкрепа.
Честит празник!
С най-искрени пожелания!
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА:
01.03.2007г. /СТЕЛИЯН ВАРСАНОВ/
гр. Пещера.