Национално сдружение на общините-НСОРБ в Република България Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини
Изп.директор на НСОРБ г-жа Г.Чавдарова изпрати до Кмета на Община Пещера г-н Стелиян Варсанов писмо, в което изказва най-искрената си благодарност за съдействието, по време на организираното от Национално сдружение на общините в Република България/НСОРБ/ и КР, представяне на българските общини по време на 68 сесия на Комитета на регионите/КП/ на 13 и 14 февруари в Брюксел, на която бяха официално приветствани нови членки на ЕС-България и Румъния."Изключително професионално подготвените и красиви рекламни и презентационни материали на Вашата община, дадоха възможност на представители на местни и регионални власти от страните на ЕС да се запознаят с природните, исторически и географски забележителности на България и послужиха, като една впечатляваща визитна картичка за възможностите, които българските общини предлагат на чуждите граждани, които ги посещават" се казва още в писмото.