Да живеем в по-чист и красив град Печат
По повод настъпващите светли християнски празници Цветница-01.04.2007г. и Великден-08.04.2007г. Община Пещера създаде организация за почистване на града от фирма"Инфрастройпродукт"ЕООД /улици, площади, паркове, градини и зелени площи, чрез метене, миене, сметосъбиране и сметоизвозване/.
Приканваме гражданите за съпричастност на призива на Община Пещера"Да живеем и работим в по-чист и красив град", което се изразява в почистване на дворове и тротоари с цел привеждането им в приветлив и естетически вид.
от Общинска администрация Пещера