64 години от създаването на ПГ Атанас Ченгелев-гр. Пещера. Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини
Пздравителен адрес от Председателя на ОбС г-жа Анастасия Младенова и Кмета на Община Пещера г-н Стелиян Варсанов до Колектива на ПГ”Атанас Ченгелев”-гр. Пещера.
УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ,
СКЪПИ УЧЕНИЦИ,


Удоволствие за нас е да Ви поздравим по повод рождения ден на Вашето училище. ПГ”Атанас Ченгелев” десетилетия подготвя специалисти от различни сфери на икономиката ни, хранително-вкусовата промишленост, селското стопанство. Известен като Тютюновият техникум, днес училището има предназначение за подготовка на кадри, които намират своята реализация.
И в ден като днешния приемете нашите поздрави и пожелания за издигане равнището на подготовка на бъдещите специалисти на европейско равнище.
Нека има повече дни и години като днешния. Да черпите сили,знания и мъдрост за утре потребни!
Честит празник!
На добър час на всички към столетието на Вашето училище.
Председател на ОбС Пещера: Кмет на Община Пещера:

/Анастасия Младенова/ /Стелиян Варсанов/
27.04.2007г.
гр.Пещера