Съобщение Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

Уважаеми Дами и Господа,

 

Община Пещера има удоволствието да Ви покани на Встъпителна пресконференция по проект BG05M2OP001-3.002-0303-С01 „Шарени мъниста“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ на 28 август 2017 г. (понеделник) от 11:00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет.

Attachments:
Download this file (Пресконференция.docx)Пресконференция.docx[ ]61 Kb