От 23 май до 23 август 2007 г.- Реконструкция на улица М.Такев Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини
ОБЯВА

Община Пещера ви уведомява, че за срок от три месеца считано от 23.05.2007год. до 23.08.2007 год. ще бъде затворена частично за Реконструкция улица"Михаил Такев"- изграждане на водопровод, канализация и направа на нови тротоари-гр.Пещера. За извършване на строително монтажните работи има изготвен проект за ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО разделен на шест работни участъка от ул."Хан Пресиян" до ул."Резервоара".