Съобщение Печат

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 20.12.2017 г.

Публикувано на :      20 декември   2017г., сряда

Валидно до:17,30ч.,  03 януари   2018г., сряда

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „Местни приходи” при Община Пещера, на адрес

гр. Пещера, ул.” Дойранска епопея” № 17, ет.3, стая №13 от 8,30 ч. до 17,30 ч., за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации или на покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

Име на задълженото лице Адрес Вид на задължението Вид на документа
1.

АСЕН

ДИМИТРОВ

ДИМОВ

гр.Пещера

ул. Орешака №8

Данък МПС АУЗ № 132-1/29.11.2017г.
2.

НИХАТ

ХАСАН

ЗУРНАДЖИ

гр.Пещера

ул. Свобода №53,вх.А,

ап.7, ет.3

Данък МПС

АУЗ №167-1/30.11.2017г.
3.

ЖИВКА

КАЛИНКОВА

МАНОЛОВА

гр.Пещера

ул. Свобода  №35

Данък МПС АУЗ № 202-1/01.12.2017г.
4.

МЕХМЕД

МУСТАФА

КАМБЕР

гр.Пещера

ул. П.Горанов №15

Данък МПС АУЗ № 072-1/20.11.2017г.
5.

ВАСИЛ

ГЕОРГИЕВ

ВАСИЛЕВ

гр.Пещера

ул.Славей №5

Данък МПС АУЗ №176-1/30.11.2017г.

ОРГАН ПО

                                              ПРИХОДИТЕ       ………………………

                                                                               Гл.експерт “МП”

                                                                               /Ст.Семерджиев/

Дата на поставяне: 20.12.2017г.

Дата на сваляне :    03.01.2018г.