Съобщение Печат

Община Пещера отдел "Местни приходи" уведомява, че на11.01.2018г. (четвъртък) НЯМА да работи, поради годишно облагане за 2018г.