Съобщение Печат

СЪОБЩЕНИЕ

 

ОБЩИНА ПЕЩЕРА, ОТДЕЛ "МЕСТНИ ПРИХОДИ" УВЕДОМЯВА, ЧЕ ОТ 15.01.2018Г. ЗАПОЧВА ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪКСГРАДИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ.

ПЛАТИЛИТЕ ДО 30-ТИ АПРИЛ ПЪЛЕН РАЗМЕР НА ДАНЪКА И ТАКСАТА ПОЛЗВАТ 5% ОТСТЪПКА.