Обява Печат

Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на имоти – общинска собственост.