Уведомление Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

за инвестиционно предложение: „Реконструкция на обществен парк в ПИ 56277.502.1144,  по кадастралната карта на територията на   гр. Пещера”