Обявление Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

по реда на чл.26, ал.3 от закона на нормативните актове

ПРОЕКТ

за изменение и допълнение на правилника за организация и дейността на общинско предприятие "Чистота и поддържане на общинската инфрасруктура"