ВОЕНЕН ОТДЕЛ Община Пещера информира Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини
ВОЕНЕН ОТДЕЛ
ОБЩИНА ПЕЩЕРА
-----И Н Ф О Р М И РА----

Срокът за подаване на документи от кандидат-курсанти за приeмане в НВУ"В.Левски" и ВВМУ"Н.Й.Вапцаров" се удължава до 20.07.2007г. включително!

Пълна информация на Н-ка на Военен отдел Община Пещера, тел. 22-12

Н-к на ВОтд Община Пещера
мл.експерт: Русеков