Съобщение Печат

Списък на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване през стопанската 2019-2020г. в землищата на гр.Пещера, с.Радилово и с.Капитан Димитриево.