Съобщение Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Уведомяваме Ви, че поради софтуерна актуализация на деловодната система, на 19.03.2019г./вторник/ от 10:00ч. до 13:30ч. (или до приключване на актуализацията )  обслужването на граждани в Център за Административно Обслужване,  ще бъде възпрепятствано !