С Ъ О Б Щ Е Н И Е Печат
С Ъ О Б Щ Е Н И Е


В съответствие с с чл.26, чл.29 и § 1а от допълнителните разпоредби на Закона за местните избори и Решение №13/15.08.2007 г. на Централната избирателна комисия за местни избори на 30 август (четвъртък) 2007 г. от 14:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация гр.Пещера ще се проведе консултация за назначаване на общинската избирателна комисия и секционните избирателни комисии.
Консултацията ще се проведе с местните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции в 40-ото Народно събрание.