Поздравителен адрес до Кмета на Община Бабаески - Република Турция Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини
Поздравителен адрес


До
Кмет на Община Бабаески – Република Турция

Уважаеми г-н TEZSEZER,

Изпращам Ви моите най – искрени пожелания, а така също пожеланията на Общинската администрация и на цялата общественост от община Пещера по случай 85 годишнината от Деня на победата.
В мен съществува убеждението, че под Ваше ръководство община Бабаески, ще продължи да се утвърждава като водеща община в Република Турция и непрекъснато ще се подобряват условията за бъдещето преуспяване на всички живеещи в общината.


С уважение:
Кмет на Община Пещера:
Ст. Варсанов

30.08.2007г.
гр. Пещера