Местни избори 2007 - Заповед за опазване на обществения ред Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини
С цел опазване на обществения ред и осигуряване на условия за спокойно произвеждане на местните избори насрочени за 28.10.2006 г., на основание чл.44, ал.1, т.4 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от ЗМИ е издадена Заповед № 884/03.10.2007 г. на упълномощения ИД кмет на Община Пещера, с която се ЗАБРАНЯВА:
1.Продажбата на спиртни напитки от търговските обекти, питейните заведения, заведенията за обществено хранене и др. обществени места на територията на община Пещера през периода от 00:00 часа на 27 октомври до 10:00 часа на 29 октомври 2007 г.
2.Провеждането на всякакви масови прояви на открито на територията на община Пещера, създаващи предпоставки за нарушаване на обществения ред на 27 и 28 октомври 2007 г.
Въведените забрани не се отнасят за обществени заведения, в които ще се провеждат семейни и обредни ритуали (сватби, кръщенета, тъжни обреди и помени).
При констатирано неизпълнение ще се ангажира административно-наказателната отговорност на виновните лица.