Местни избори 2007 - Дежурни служители в съботните дни, 13 и 20 октомври Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини
Предвид обстоятелството, че сроковете посочени в чл.15, ал.2 и чл.17 ал.3 от ЗМИ изтичат в почивни дни са определени дежурни служители в Общинска администрация Пещера и в кметствата – с.Радилово и с.Кап.Димитриево, които
1. Ще приемат искания на избиратели за вписване в избирателния списък по настоящ адрес, съгласно чл.15, ал.2 от ЗМИ, които се подават до 13 октомври 2007 г. (събота), включително и
2. Заявления за отстраняване на допуснати непълноти и грешки в избирателния списък, съгласно чл.17 от ЗМИ, които се подават до 20 октомври 2007 г., включително.
Приемането на гражданите, разглеждането на исканията и заявленията на посочените в предходната т.1 дати ще се извършва в стая № 1 – Отдел “Гражданска регистрация и административно обслужване”, намираща се на първия етаж в сградата на Общинска администрация гр.Пещера от 8:30 до 12:30 и от 13:30 до 17:30 часа, съответно в кметствата с.Радилово и с.Кап.Димитриево.