Съобщение за откриване на процедура за съдебни заседатели Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

       В изпълнение на Решение № 4 /02.12.2019г., Общински съвет Пещера открива процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Пещера и Окръжен съд- Пазарджик, мандат 2020г.-2024г.
       Условията за нейното провеждане са публикувани на интернет-страницата на Община Пещера, Секция Общински съвет- Актуална информация.

https://www.peshtera.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=5293:2019-12-03-09-07-39&catid=44:actualno&Itemid=159