СЪОБЩЕНИЕ Печат
Съобщение:
Водоснабдяването със стопанска вода в промишлената зона на гр.Пещера-северната страна, ще бъде спряно от 26.11.2007г до 30.04.2008г., поради изграждане на подпорни стени, дренаж и канализационна мрежа в УПИ-І-56/местността “Дръща”,след моста на изхода на гр.Пещера от дясна страна в посока гр.Батак/.Умоляваме гражданите за разбиране поради създаденото им неудобство.
от Община Пещера