Поздравителен адрес от Енцислав Харманджиев-ГЛАВЕН ИЗП.ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД Печат
ДО
Г-Н СТЕЛИЯН ВАРСАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВАРСАНОВ,
Позволете ми да Ви поздравя с избирането на отговорния пост - кмет на Община Пещера.
Днес, когато България е реален член на Европейския съюз, тази управленска позиция е натоварена с важни и отговорни задължения, свързани с реализирането на местното самоуправление и развитието на общините. Тя е натоварена с високите изисквания на гражданите и поради мажоритарния характер на вота за местни органи на властта.
Хората, в това число и пощенските служители, очакват положителното развитие на регионите и общините да продължи, за да бъдат достигнати високи стандарти на качеството на живот, да бъдат решавани бързо и ефикасно специфичните проблеми на трудовата заетост, екологията, на транспорта, обществените услуги, строителството и много други, пред които се изправяме всекидневно.
Пожелавам лично на Вас и на общинските съветници успешен мандат в името на хората и просперитета на Вашия регион.
Уверявам Ви, че служителите на "Български пощи" ЕАД, които представлявам ще са първите, които ще подадат ръка на местното управление при реализирането на решенията, свързани с качеството на живота и благополучието на Вашия район.
НА ДОБЪР ЧАС!

ЕНЦИСЛАВ ХАРМАНДЖИЕВ
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР