Съобщение Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

Във връзка със Заповед №РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването относно усложняващата се епидемична обстановка свързана с разпространението на COVID-19 на територията на Република България и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на националния оперативен щаб, създаден със Заповед №Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България и на основание Заповед №151/21.03.2020 г. на кмета на Община Пещера, се ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И ПОЛЗВАНЕТО НА ПАРКА.