Съобщение Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на Община Пещера и Решение на Общинския щаб за защита при бедствия на Община Пещера от 24.03.2020 г., на основание Заповед №157/24.03.2020 г. на Кмета на Община Пещера е забранено движението на пътни превозни средства с животинска тяга (каруци) на територията на община Пещера по републикански, общински и полски пътища, считано от 24.03.2020 г. до изтичане срока на извънредното положение, обявено с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България.

 .