Съобщение Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Във връзка с приетия Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, в Община Пещера е получено уведомление, приложение към настоящото съобщение, относно преустановяване приема на хартиен носител в приемните на ТП на НОИ – Пазарджик.

  .

 

Attachments:
Download this file (NOI.pdf)Съобщение НОИ[ ]97 Kb