СЪОБЩЕНИЕ Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини
ОБЩИНА ПЕЩЕРА

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с обявения конкурс за длъжността:"Секретар на Община Пещера", на основание чл10, чл.10 а и чл. 10б и чл.10в от Закона за държавния служител и като съобрази процедурата за допускане, конкурсната комисия овявява:

Списък на допуснатите кандидати:
1.Красимира Димитрова Стоименова

Списък на не допуснатите кандидати:
1.Няма не допуснати кандидати

Конкурсът ще се проведе на 21.12.2007г. от 14.00ч. в Община Пещера-заседателна зала.