СЪОБЩЕНИЕ Печат

С цел реализиране заповедите на лицата имащи право на целева помощ за отопление с твърдо гориво /дърва/ по Наредба №5/30.05.2003г. за отоплителен сезон 2007-2008, Ви съобщаваме, че дървата за огрев ще бъдат доставени от фирма “Кичуков и синове”ЕООД, чрез посредничеството на Общинска администрация – Пещера.

За целта Общинска администрация – Пещера, приканва лицата притежаващи заповеди за отопление с твърдо гориво /дърва/ да ги предоставят в стая №15 на Община Пещера, в срок до 31.12.2007г.