Съобщение Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

Телефонен номер  0700 20 341   подпомага потребителите при използването на електронни административни услуги

С цел да подпомогне потребителите при използването на електронни административни услуги, Държавна агенция „Електронно управление“ създаде Помощен контактен център, към който гражданите, бизнесът и администрациите могат да се обърнат по всички въпроси свързани с информационни системи, чрез които администрациите предоставят електронни услуги на гражданите и бизнеса и вътрешно административни услуги.
Помощния контактен център отговаря на единен телефонен номер за цялата страна
0700 20 341, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 ч.