Съобщение Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“ обявява ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПЛАН ЗА МИЕНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА УЛИЦИТЕ В ГРАД ПЕЩЕРА

от 28.09.2020 г. до 02.10.2020 г.

На 28.09.2020г. ул.“Ангел Калоянов“,ул.“Осман Ефенди“,ул.“Орфей“.

На 30.09.2020г. ул.“Сабахатин Али“,ул.“Нов Живот“,ул.“Елена и Тодор Кънчеви“.

На 01.10.2020г.ул.“Септемврийци“,ул.“Никола Вапцаров“,ул.“Михайл Такев“ и част от   ул.“Петър Горанов“

Този предварителен план подлежи на промяна поради метеорологични, технически и други причини.