Съобщение Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

Община Пещера въведе нова електронна услуга в административното обслужване, с цел улеснение на гражданите.
Електронната услуга   „Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти“  е достъпна на интернет страницата на Община Пещера - www.peshtera.bg,  раздел „е-община“, подраздел „Електронни административни услуги“,  под №56. Заявяването й е чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги, поддържан от Държавна агенция „Електронно управление“.