Съобщение Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

СЪОБЩЕНИЕ за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения (съгласно чл.62а, аз.1 от Закона за водите)

 .