Съобщение Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

О Б Я В А за свободно работно място за длъжността –  Младши експерт „Селско, горско и водно стопанство, и екология“  към Общинска администрация Пещера.

 .